Termeni și condiții

 

Acest site este proprietatea SC Damar General Trading SRL.

Folosirea site-ului vitavea.ro, implica acceptarea unor termeni şi condiţii. Damar General Trading îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestora, fără o notificare prealabilă. Versiune actuală poate fi citită accesând link-ul “Termeni şi condiţii” din josul paginilor site-ului.

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt publicate cu scop informativ şi nu se pot substitui sfaturilor sau prescripţiilor medicului dumneavoastră sau ale oricărui personal medical calificat.
Înaintea achiziţionării oricărui produs Damar General Trading, este recomandată citirea cu atenţie a prospectului.
Toate produsele, precum şi textele tuturor prospectelor produselor sunt notificate la INCDBA-IBA Bucureşti. Informaţiile şi sfaturile legate de suplimentele nutritive nu au fost avizate de către Ministerul Sănătăţii şi nu au intenţia de a diagnostica, trata, vindeca sau preveni nicio boală.

Acest site este deţinut, întreţinut şi administrat de SC Damar General Trading SRL.
SC Damar General Trading SRL are sediul în str. Dunavat, nr 9, bl 57, sc 5, ap 67, Bucureşti, România şi are adresa de email contact@vitavea.ro. Este înmatriculata la Registrul Comerţului sub numărul J40/181/2007, codul fiscal este RO 20434276 şi are contul IBAN RO20BTRL06401202376567XX deschis la Banca Transilvania Marriott.

Întregul conţinut al site-ului vitavea.ro (imagini, texte, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe şi alte date) este proprietatea vitavea.ro şi este aparat de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul vitavea.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢILOR

SC Damar General Trading SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site. Site-ul vitavea.ro şi materialele aferente sunt folosite “aşa cum sunt” şi “atât cât sunt disponibile” fără garanţii de nici un fel. SC Damar General Trading SRL nu oferă nici o garanţie, nici în mod expres şi nici implicit, în ceea ce priveşte inclusiv, dar fără limitare la funcţionarea acestui site, informaţia, conţinutul, materialele sau produsele de pe site, precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc. SC Damar General Trading SRL nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise în numele vitavea.ro sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare.

SC Damar General Trading SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial său integral site-ul, de a reproduce parţial său integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii SC Damar General Trading SRL, fără acordul scris al acesteia.

Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări (să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii), atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. SC Damar General Trading SRL are dreptul de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. SC Damar General Trading SRL nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii SC Damar General Trading SRL şi afiliaţilor/asociaţilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societăţii SC Damar General Trading SRL şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla în controlul nostru. SC Damar General Trading SRL nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

Orice reclamaţie cu privire la eventualele defecţiuni ale produselor va fi adusă la cunoştinţă SC Damar General Trading SRL, în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, spre soluţionare. În cazul în care produsele nu se pot livra sau suferă defecţiuni pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea imediată a sumelor încasate deja de SC Damar General Trading SRL , dar nu şi alte despăgubiri. SC Damar General Trading SRL condamna încercările de fraudă şi acordă tot sprijinul necesar recuperării eventualelor pierderi.
Fiind de acord cu acest document, clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.
Valoarea maximă a obligaţiilor societăţii SC Damar General Trading SRL faţă de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de SC Damar General Trading SRL de la acest client. După expedierea produselor, societăţii SC Damar General Trading SRL nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel.

SC Damar General Trading SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care preţul produsului său unele caracteristici ale produsului au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră îşi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

TAXE SUPLIMENTARE

Preţul final plătit de client este format din preţul produsului şi cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. SC Damar General Trading SRL nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă percepută în plus vă puteţi adresa imediat la contact@vitavea.ro.

CONDIŢII PENTRU RETURNAREA PRODUSELOR

Conform Ordonanţei nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului”. Notificarea se va data, semnă şi trimite de către Dumneavoastră prin poştă la adresa: str. Dunavat, nr 9, bl 57, sc 5, ap 67, Bucureşti, România, în atenţia Serviciului Juridic. În situaţia menţionată mai sus, Dumneavoastră veţi returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în ambalajul original, fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzura. Cheltuielile de expediţie vor fi suportate de Dumneavoastră. Produsele trebuie returnate în ambalajul lor original. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare şi că produsele sunt cele comandate şi corespund cerinţelor dumneavoastră. SC Damar General Trading SRL se obliga să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 30 de zile de la data denunţării de către Dvs a contractului.

Orice conflict apărut între SC Damar General Trading SRL şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de competenta instanţelor româneşti.
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea şi lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.
Vezi si politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal.