TERMENI ȘI CONDIȚII

 

CONSIDERAȚII GENERALE

Toate informațiile conținute în acest site sunt publicate cu scop informativ şi nu se pot substitui sfaturilor sau prescripțiilor medicului dumneavoastră sau ale oricărui personal medical calificat.

Orice referire la site-ul vitavea.ro include și vitavea.ro/shop și invers.


Înaintea achiziționării oricărui produs DAMAR GENERAL TRADING SRL este recomandată citirea cu atenție a prospectelor produselor și a oricăror alte informații puse la dispoziție de Vânzător Utilizatorului pe vitavea.ro, vitavea.ro/shop, pe ambalajele produselor și prin orice alte mijloace de comunicare la care Utilizatorul a consimțit.
Toate produsele, precum și textele tuturor prospectelor produselor sunt notificate la INSP-CRSP Iași. Informațiile și sfaturile legate de suplimentele nutritive nu au fost avizate de către Ministerul Sănătății și nu au intenția de a diagnostica, trata, vindeca sau preveni nicio boală.

Acest site este deținut, întreținut și administrat de DAMAR GENERAL TRADING SRL cu sediul social în București, Sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, parter, Axele C-D , Stâlpii 10-11, cam. 09, tel. +40752269240, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/181/05.01.2007, CUI RO20434276 , având contul IBAN RO07RNCB0076068274090001, Banca BCR SECTOR 5, Suc. SEBASTIAN.

Întregul conținut al site-ului vitavea.ro și vitavea.ro/shop (imagini, texte, simboluri, elemente de grafica, scripturi, programe și alte date) este proprietatea vitavea.ro şi este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul vitavea.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE vitavea.ro și vitavea.ro/shop

 

I. OBIECT

Art. 1. Aceste condiții generale au scopul de a reglementa relațiile dintre DAMAR GENERAL TRADING SRL cu sediul social în București, Sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, parter, Axele C-D, Stâlpii 10-11, cam. 09, tel. +40752269240, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București, sub nr J40/181/05.01.2007, CUI RO20434276, denumită în continuare Vânzător, și clienți denumiți în continuare UTILIZATORI, ai platformei de comerț electronic denumită în continuare „vitavea.ro/shop”.

 

II. DATELE VÂNZĂTORULUI

Art. 2. Informații în conformitate cu Legea privind comerțul electronic și Legea privind protecția consumatorilor:

1. Numele Vânzătorului: DAMAR GENERAL TRADING SRL

2. Sediul social și adresa de administrare: București, Sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, parter, Axele C-D, Stâlpii 10-11, cam. 09.

3. Adresa de desfășurare a activității și adresa la care se vor trimite reclamațiile utilizatorilor: București, Sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 5, parter, Axele C-D, Stâlpii 10-11, cam. 09

4. Datele de contact: contact@vitavea.ro/shop , telefon +40752269240

5. Înregistrare în registrele publice: RO20434276,

6. Numărul de TVA: RO20434276,

7. Organe de supraveghere:

- Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Site web: www.dataprotection.ro

- AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Adresa: B-dul Aviatorilor Nr. 72, Sector 1, București

Site: https://anpc.ro/

 

III. CARACTERISTICI ALE PLATFORMEI

Art. 3. Vitavea.ro și Vitavea.ro/shop este o platformă de comerț electronic accesibilă la adresa de Internet vitavea.ro și vitavea.ro/shop, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de cumpărare - vânzare și de livrare a bunurilor oferite de la distanță pe platforma Vânzătorului, inclusiv următoarele:

1. Să efectueze înregistrarea și crearea profilului personal pentru a vizualiza magazinul electronic al Vânzătorului și a utiliza serviciile suplimentare pentru furnizare informații;

2. Să vizualizeze bunurile, caracteristicile acestora, prețurile și condițiile de livrare;

3. Să încheie cu Vânzătorul contracte de vânzare - cumpărare și livrare a bunurilor oferite pe platforma vitavea.ro/shop;

4. Să efectueze orice fel de plăți în legătură cu contractele încheiate prin intermediul platformei vitavea.ro/shop, folosind mijloace electronice de plată.

5. Să primească informații despre bunuri noi oferite de Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop;

6. Să efectueze declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop prin interfața paginii pe vitavea.ro/shop disponibilă pe Internet;

7. Să fie informați cu privire la drepturile prevăzute de lege, în special prin interfața platformei vitavea.ro/shop pe Internet;

8. Să își exercite dreptul de retragere atunci când acesta este aplicabil, conform prevederilor Legii privind protecția consumatorilor.

Art. 4. Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop organizează livrarea mărfurilor și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, acționând cu bună credință și cu aplicarea criteriilor, condițiilor și bunelor practici prevăzute în dreptul privind consumatorul sau comerțul.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop un contract de vânzare - cumpărare de bunuri, la adresa vitavea.ro/shop

(2) În temeiul contractului de vânzare - cumpărare de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Vânzătorul de pe platforma vitavea.ro/shop se obligă să organizeze livrarea și transferul dreptului de proprietate către Utilizator a bunurilor specificate de acesta prin interfața platformei. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile apărute la introducerea informațiilor cel târziu până la trimiterea solicitării privind încheierea contractului către Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop

(3) Utilizatorii vor plăti Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop o remunerație pentru bunurile livrate, în conformitate cu condițiile stabilite pe platforma vitavea.ro/shop și în conformitate cu aceste termeni și condiții generale. Această remunerație este egală cu prețul anunțat pe platforma vitavea.ro/shop

Art. 6. (1) Utilizatorul și Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop sunt de acord că toate declarațiile între ei cu referire la încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute pe cale electronică și prin declarații electronice în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de către Utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator în momentul înregistrării, în cazul în care Utilizatorul a introdus numele și parola de acces corespunzătoare.

 

IV. ÎNREGISTRARE ÎN VEDERA UTILIZĂRII VITAVEA.RO, VITAVEA.RO/SHOP

Art. 7. (1) Pentru a utiliza toate funcționalitățile site-ului vitavea.ro/shop în vederea încheierii contractelor de vânzare- cumpărare de bunuri la distanță, Utilizatorul trebuie să se înregistreze, introducând un nume și o parolă la alegere pentru accesul la distanță, ori să se legitimeze prin contul său de Facebook sau Google, prin care se consideră că a acceptat aceste condiții generale, precum și că s-a familiarizat și a fost de acord cu politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Numele de utilizator și parola pentru accesare la distanță trebuie selectate de către Utilizator, prin efectuarea înregistrări online pe site-ul Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop, în conformitate cu procedura specificată pe această.

(3) Utilizatorii au posibilitatea de a plasa comenzi pentru livrarea de bunuri și prin profilurile lor de pe rețelele de socializare Facebook și Google.

(4) În cazul în care Utilizatorul nu dorește să creeze un cont, acesta are posibilitatea de a face cumpărături în calitate de vizitator, iar datele furnizate în acest caz sunt prelucrate numai în scopul executării comenzii specifice și nu sunt stocate pentru comenzi ulterioare.

(5) În cazul cumpărăturilor efectuate de un utilizator neînregistrat, acesta acceptă termenii și condiții generale și își exprimă consimțământul cu politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completând datele de contact în formularul de comandă și apoi apăsând butonul „Comandă”.

(6) Prin completarea datelor sale în coșul de cumpărături și prin apăsarea butonul „Comanda”, Utilizatorul declară încă o dată că este familiarizat cu aceste condiții generale și cu politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, că este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte în mod necondiționat.

(7) Vânzătorul confirma comanda plasată de Utilizator prin e-mail. Va fi creat un cont al Utilizatorului și astfel între acesta și Vânzător apar relații contractuale.

(8) Comenzile prin intermediul platformei pot fi efectuate numai de către persoane fizice deplin capabile și de către orice persoane juridice. La efectuarea înregistrării sau la plasarea comenzii, Utilizatorul se obligă sa pună la dispoziție date corecte și actuale, precum și să declare că este pe deplin capabil să efectueze acțiunile legale necesare înregistrării și finalizării comenzii. Utilizatorul se obligă că dacă apare orice schimbare sau modificare a datelor menționate în înregistrare sau în comandă, să le actualizeze în timp util.

 

V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA A UNUI CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPĂRARE LA DISTANȚĂ

Art. 8. Utilizatorii folosesc interfața paginii Vânzătorului de pe platforma vitavea.ro/shop pentru a încheia contracte de vânzare- cumpărare la distanță a bunurilor oferite de Vânzători pe platforma vitavea.ro/shop.

Art. 9. Contractul de vânzare- cumpărare de bunuri la distanță pe platforma vitavea.ro/shop se încheie prin următoarea procedură:

(1) Logați-vă pe sistemul de plasare a comenzilor de pe platforma vitavea.ro/shop

(2) Selectați unul sau mai multe bunuri din cele oferite de Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop și apoi adăugați-le la lista de cumpărături.

(3) Furnizarea datelor necesare pentru identificarea Utilizatorului ca parte la contract.

(4) Furnizarea datelor de livrare;

(5) Alegerea metodei și a momentului plății prețului.

(6) Confirmarea comenzii;

 

VI. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Vânzătorul și Utilizatorii vor încheia contracte separate pentru vânzarea-cumpărarea fiecărui produs individual solicitat de Utilizatori, indiferent dacă bunurile respective sunt selectate printr-o singură declarație electronică și dintr-o singură listă de bunuri de cumpărat.

(2) Vânzătorul poate organiza împreuna și în mod simultan livrarea bunurilor comandate prin contracte de vânzare - cumpărare separate.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate se exercită separat pentru fiecare contract de cumpărare și vânzare. Exercitarea drepturilor în legătură cu un bun livrat nu afectează și nu are niciun efect asupra contractelor de vânzare - cumpărare a altor bunuri. În cazul în care Utilizatorul are calitatea de consumator în sensul legislației locale și europene, exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare - cumpărare a unui anumit produs nu afectează contractele de vânzare - cumpărare pentru alte bunuri livrate utilizatorului.

Art. 11. La exercitarea drepturilor prevăzute de contractul de vânzare Utilizatorul este obligat să precizeze în mod precis și fără echivoc contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.

Art. 12. Utilizatorul poate plăti prețul pentru contractele separate de vânzare imediat la plasarea comenzii sau la livrarea bunurilor.

 

VII. DREPTURI APLICABILE NUMAI PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE UTILIZATOR ÎN SENSUL DREPTULUI PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Art. 13. Regulile prezentei secțiuni VII din aceste Condiții generale se vor aplica numai Utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare - cumpărare sau în timpul înregistrării la vitavea.ro/shop, se poate concluziona că sunt Utilizatori în sensul legislației privind protecția consumatorilor.

Art. 14. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop sunt definite în profilul fiecărui produs de pe platforma vitavea.ro/shop

(2) Prețul bunurilor cu toate taxele si impozitele incluse este stabilit de către Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop în profilul fiecărui produs de pe platforma vitavea.ro/shop. Toate prețurile afișate pe site includ TVA (taxa pe valoare adăugată).

(3) Valoarea costurilor poștale sau de transport, neincluse în prețul bunurilor, va fi stabilită de către Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop și va fi pusă la dispoziție sub formă de informație către Utilizatori la selectarea bunurilor în vederea încheierii achiziției si contractului de vânzare - cumpărare;

(4) Modalitățile de plată, de livrare și de executare a contractului vor fi stabilite în aceste Condiții generale și în informațiile furnizate Utilizatorului prin mecanismele de pe platforma vitavea.ro/shop

(5) Informațiile puse la dispoziția Utilizatorilor conform prezentului articol sunt actuale la momentul vizualizării acestora pe platforma vitavea.ro/shop înainte de încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile solicitate de legislația privind protecția consumatorilor pot fi puse la dispoziție prin interfața platformei vitavea.ro/shop sau prin e-mail.

Art. 15. (1) Utilizatorul este de acord că Vânzătorii de pe platforma vitavea.ro/shop au dreptul de a primi plata în avans pentru contractele de vânzare - cumpărare și livrare de bunuri încheiate cu Utilizatorul.

(2) Utilizatorul alege singur dacă va plăti Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării acestora.

(3) În cazul în care, conform celor prevăzute de legislația locală, contravaloarea comenzii Utilizatorului impune ca plata să fie efectuată prin transfer bancar sau tranzacție cu cardul, Utilizatorul este de acord să plătească Vânzătorului în acest mod.

Art. 16. (1) Utilizatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a preciza un motiv concret, să se retragă din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data de primire a bunurilor de către Vânzător prin formularul unic de retragere din contract, disponibil pe site-ul Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop la secțiunea Exercitați vă drepturile! și în Anexa nr. 1 la aceste condiții generale.

(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

1. pentru livrarea bunurilor fabricate după comanda utilizatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;

2. pentru livrarea bunurilor care, datorită naturii lor, se pot deteriora în calitate sau au un termen de valabilitate scurt;

3. pentru livrarea bunurilor sigilate care au fost desigilate după livrarea lor și nu pot fi returnate din motive legate de igienă sau de protecția sănătății;

4. pentru livrarea bunurilor care după ce au fost livrate și datorita naturii lor, s-au amestecat cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software de calculator sigilat care au fost netipărite după livrare, inclusiv coduri de activare a anumitor licențe de software, funcții în software sau mijloace virtuale de plată.

6. pentru livrarea de ziare, reviste sau materiale cu caracter periodic, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de publicații;

(3) Dreptul de retragere poate fi exercitat numai dacă Utilizatorul a prezentat Vânzătorului bunurile în ambalajul original într-o formă comercială conservată, toate accesoriile, accesoriile, documentele și chitanța/factura originală de cumpărare. În cazul exercitării dreptului de retragere dintr-un contract la distanță, Utilizatorul trebuie să trimită sau să predea bunurile înapoi Vânzătorului în cel mult 14 zile de la data la care Utilizatorul a informat pe Vânzător cu privire la decizia sa de a se retrage din contract. Până la predarea bunurilor către Vânzător, riscul pierderii sau deteriorării lor accidentale va fi suportat în totalitate de către Utilizator.

(4) Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contractul la distanță sau de retragere din contract în afara spațiilor comerciale, Vânzătorul va restitui toate sumele primite de la Utilizator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 zile, începând de la data la care i s-a comunicat decizia utilizatorului de a se retrage din contract. Vânzătorul va restitui sumele primite, folosind același mijloc de plată pe care l-a folosit și Utilizatorul în tranzacția inițială, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul și-a exprimat în mod expres acordul pentru folosirea unui alt mijloc de plată și cu condiția ca acest mijloc să nu fie legat de costuri suplimentare pentru utilizator. Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursările către Utilizator până când bunurile sunt primite înapoi sau până când se pune la dispoziție o dovadă că bunurile au fost returnate, în funcție de care dintre aceste două evenimente apare mai întâi. Utilizatorul trebuie să trimită sau să returneze bunurile fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la ziua în care a comunicat retragerea sa din contract. Costurile directe de returnare a bunurilor vor fi pe cheltuiala Utilizatorului.

(5) La exercitarea dreptului de renunțare la contract, cheltuielile legate de returul produselor livrate vor fi deduse din sumele de rambursat conform art. 4, cu excepția cazurilor în care consumatorul organizează singur și pe cheltuiala proprie returul bunurilor. Vânzătorul nu are obligația de a restitui costurile suplimentare de livrare a mărfurilor atunci când utilizatorul a ales în mod expres o modalitate de livrare care diferă de cea mai ieftină, de tipul standard, oferită de Vânzător.

(6) Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de Vânzătorul din platformă și să asigure păstrarea calității și siguranței acestora pe perioada prevăzută la alin. 1.

(7) Utilizatorul își poate exercita dreptul de renunțare la contractul încheiat cu Vânzătorul prin trimiterea unei declarații scrise către Vânzător prin intermediul formularului standard de renunțare la contract, cel din urmă fiind disponibil la adresa: https://vitavea.ro/shop/page/termeni-si-conditii pe platforma vitavea.ro/shop și în Anexa nr. 1 la aceste Condiții generale, fie în orice altă formă scrisă, ori prin e-mail.

(10) Utilizatorul se obligă să returneze bunurile într-o formă comercială care permite vânzarea lor ulterioară, cu excepția cazului în care despachetarea bunurilor duce la o încălcare evidentă a formei comerciale a bunurilor, cum ar fi, însă fără a se limita la, o cutie ușor de spart, ambalaje ermetice și alte cazuri asemănătoare. În cazul în care aspectul comercial al bunurilor este înrăutățit, Vânzătorul are dreptul ca la discreția sa să refuze acceptarea retragerii din contract sau să solicite ca Utilizatorul să plătească cheltuielile de readucere a bunurilor la aspectul comercial bun.

(11) În cazul în care se va exercita dreptul de retragere în condițiile acestui articol, se consideră că Utilizatorul și-a exercitat dreptul la renunțare în privința conținutului bonusului care vine împreună cu marfa.

(12) Utilizatorul are dreptul de a trimite toate litigiile cu Vânzătorul apărute cu privire la executarea acestui contract către platforma extrajudiciară de soluționare alternativă a litigiilor (ADR) care este accesibilă la ttps://ec.europa.eu/consumers/odr /main/ index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG sau de a le adresa direct Direcției de Soluționare Alternativă a Litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, folosind următoarele contacte: orașul București, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, telefon: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro.

(13) În cazul în care nu se ajunge la o soluționare extrajudiciară a litigiului respectiv, părțile pot înainta litigiul spre soluționare către instanța competentă. Utilizatorii care au calitatea de consumator în sensul legislației privind protecția consumatorului pot trimite litigiul spre soluționare de către instanțele judecătorești competente.

Art. 17. (1) Termenul de livrare a bunurilor este stabilit pentru fiecare produs în parte la încheierea contractului cu Utilizatorul respectiv prin intermediul site-ului Vânzătorului de pe platforma vitavea.ro/shop

(2) În cazul în care Utilizatorul și Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile calendaristice, începând din data următoare celei pe care Utilizatorul a plasat comanda către Vânzător prin site-ul Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop

(3) În cazul în care Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop nu va putea îndeplini contractul din cauza faptului că nu are pe stoc bunurile comandate, acesta este obligat să-l informeze pe Utilizator despre acest lucru și să restituie sumele plătite de acesta.

Art. 18. Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop se obliga să respecte toate prevederile stabilite de legislația română în vigoare privind instrucțiunile de etichetare, publicitate și comercializare.

 

VIII. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop poate organiza livrarea și predarea bunurilor către Utilizator prin curierul relevant, în termenul specificat la încheierea contractului.

(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. 1 nu este stabilit în mod expres între părți la încheierea contractului, Vânzătorul organizează livrarea și predarea într-un termen rezonabil.

Art. 20. (1) Utilizatorul trebuie să verifice bunurile în momentul livrării și predării și, în cazul în care acestea nu îndeplinesc cerințele, să înștiințeze imediat despre acest fapt Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop

(2) În cazul în care Utilizatorul nu-l va informa pe Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop conform alin. 1, bunurile se vor considera a fi recepționate și aprobate ca fiind corespunzătoare prevederilor, cu excepția cazurilor de vicii ascunse.

Art. 21. Utilizatorul care are calitatea de consumator dispune și de dreptul la o garanție legală de 2 ani pentru conformitatea bunurilor cu contractul de vânzare - cumpărare, acest lucru fiind garantat de legislația privind protecția consumatorului.

Art. 22. Pentru cazurile nereglementate în această secțiune se vor aplica regulile legislației române în vigoare.

IX. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 23. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu politica de confidențialitate a societății DAMAR GENERAL TRADING SRL, pe care o puteți accesa aici Politica de confidențialitate.

(2) Datele cu caracter personal introduse de Utilizatori sunt supuse protecției conform legislației naționale și europene, dat fiind că Vânzătorul le prelucrează în scopurile și în condițiile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

(3) Dacă Utilizatorul este de acord cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, acesta confirmă în mod expres că este de acord ca Vânzătorul să stocheze informații sau să obțină acces la informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului în scopurile și condițiile prevăzute în mod detaliat în această politică. Utilizatorul este de acord că Vânzătorul poate stoca informații sau poate accesa informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului și din alte motive decât cele specificate în Politica de confidențialitate.

(4) Utilizatorul este de acord că Vânzătorul platformei vitavea.ro/shop are dreptul să trimită oricând mesaje electronice Utilizatorului, inclusiv un buletin informativ sau oferte de achiziție de bunuri, pe perioada ce profilul Utilizatorului este disponibil în magazinul electronic al Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop

(5) Utilizatorul este de acord că Vânzătorul platformei vitavea.ro/shop are dreptul de a colecta, stoca și prelucra date despre comportamentul Utilizatorului în timp ce utilizează magazinul electronic al Vânzătorului de pe platforma vitavea.ro/shop. Utilizatorul are dreptul de a se opune stocării sau accesului la informațiile prevăzute la paragraful 3 în modalitățile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Art. 24. (1) Vânzătorul de pe platforma vitavea.ro/shop are dreptul, în orice moment, să solicite Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea oricăreia din circumstanțele și datele personale oferite în procesul înregistrării.

(2) În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul a uitat sau și-a pierdut numele de utilizator și parola de logare, Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop are dreptul să aplice politica anunțată „Procedura pentru nume de utilizator și parolă pierdute sau uitate” care este disponibilă la: vitavea.ro/shop.

 

X. MODIFICARE ȘI ACCES LA CONDIȚIILE GENERALE

Art. 25. (1) Aceste condiții generale pot fi modificate oricând și unilateral de către Vânzătorul platformei vitavea.ro/shop, fapt despre care cel din urmă îi va notifica în mod corespunzător pe toți Utilizatorii înregistrați.

(2) Vânzătorul de pe platforma vitavea.ro/shop și Utilizatorul sunt de acord că orice completare și modificare a acestor termeni și condiții generale va produce efecte cu privire la Utilizatorului numai după publicarea lor pe site-ul Vânzătorului pe platforma vitavea.ro/shop.

(3) Utilizatorul este de acord că scrisorile electronice trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate cu semnătură electronică pentru a fi considerate valabile privind părțile contractuale.

Art. 26. Vânzătorul va publica acești termeni și condiții generale la adresa https://vitavea.ro/shop/content/3-termeni-si-conditii-de-utilizare împreună cu toate completările și modificările ale acestora.

Art. 27 Contractul Utilizatorului cu Vânzătorul pe platforma vitavea.ro/shop vor fi reziliate în următoarele cazuri:

- în caz de lichidare și intrare în stare de insolvență a uneia dintre părțile contractului;

- prin acordul comun al părților, exprimat în formă scrisă;

- în cazul în care apare vreo imposibilitate obiectivă a uneia dintre părțile contractuale de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract;

- în cazuri de confiscare sau sigilare a echipamentelor de către organele statului;

- în cazul de ștergere a înregistrării Utilizatorului pe platforma vitavea.ro/shop. În această situație, contractele de vânzare - cumpărare care sunt încheiate dar neaduse la îndeplinire vor rămâne valabile și executorii;

Art. 28. Vânzătorul are dreptul ca oricând, la discreția sa, fără preaviz și fără să datoreze despăgubiri, să rezilieze unilateral contractul, în cazul în care constată că Utilizatorul folosește platforma vitavea.ro/shop încălcând aceste condiții generale, legislația în vigoare, normele morale și anumite reguli în general acceptate în domeniul comerțului electronic.

 

XII. RESPONSABILITATE

Art. 29. Utilizatorul se obligă să despăgubească pe Vânzătorii de pe platforma vitavea.ro/shop și pe Vânzător în cazul litigiilor și acțiunilor în judecată ale terților (indiferent dacă sunt justificate sau nu), pentru toate daunele și costurile (inclusiv redevențe legale și cheltuieli de judecată) ce decurg din sau sunt legate de (1) neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile asumate prin prezentul contract, (2) încălcarea drepturilor de autor, producție, difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transferul ilegal către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului pe durata și în condițiile contractului și (4) declararea necorespunzătoare a adevărului privind prezența sau absența calității de utilizator în sensul legislației privind protecția consumatorului.

Art. 30. Vânzătorul nu este responsabil în caz de forță majoră, evenimente întâmplătoare, probleme de internet, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordine ale autorităților competente ale statului.

Art. 31. (1) Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de Utilizator persoanelor terțe.

(2) Vânzătorul nu este responsabil pentru daune materiale sau morale care rezultă din profiturile pierdute sau daunele suferite de Utilizator în cursul utilizării sau neutilizării vitavea.ro/shop și încheierii contractelor de vânzare - cumpărare cu Vânzătorul.

(3) Vânzătorul nu este responsabil pentru perioada în care platforma nu a fost disponibilă din cauza forței majore.

(4) Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din comentarii, opinii și publicații de sub produsele, actualitățile și articolelor de pe platforma vitavea.ro/shop.

Art. 32. (1) Vânzătorul nu este responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și, prin urmare, a pierderii informațiilor, diseminarea informațiilor, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe asemănătoare.

(2) Vânzătorul nu va fi responsabil în cazul încheierii unui contract de vânzare - cumpărare, furnizarea accesului la informații, pierderea sau modificarea datelor survenite ca urmare a legitimării false a unei persoane terțe, care se prezinta a fi Utilizatorul, dacă din circumstanțe poate fi apreciat că persoana respectivă este una și aceeași cu Utilizatorul.

 

XIII. LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚILOR

Art. 33. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut vinovat pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site. Site-ul vitavea.ro și materialele aferente sunt folosite “așa cum sunt” și “atât cât sunt disponibile” fără garanții de nici un fel.

Art. 34. Vânzătorul nu oferă nici o garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.  Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propriul risc. Vânzătorul nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mail-urile trimise în numele vitavea.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Art. 35. Vânzătorul garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial său integral site-ul, de a reproduce parțial său integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Vânzătorului, fără acordul scris al acesteia.

Art. 36. Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări (să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații), atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. Vânzătorul are dreptul de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Vânzătorul nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

Art. 37. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente, se consideră că Utilizatorul conferă Vânzătorului și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, Vânzătorului și afiliaților/asociaților săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane.

 

 

 

 

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 38. Newsletter / Buletin informativ

Vă puteți abona la newsletterul nostru completând formularul de pe site-ul web. În acest scop, avem nevoie de adresa dvs. de e-mail și de consimțământul dvs. pentru a vă trimite mesajele în cauză.

După ce vă înregistrați pentru buletinul nostru informativ/newsletter, vă vom trimite un mesaj de confirmare cu un link pentru a vă confirma înregistrarea.

Vă puteți dezabona în orice moment de la newsletterul nostru. Vă rugăm să trimiteți renunțarea la următoarea adresă de e-mail: contact@vitavea.ro sau să folosiți butonul „dezabonare”. Vom șterge imediat datele dvs. în legătură cu trimiterea newsletterului nostru.

Art. 39. (1) Utilizatorul și Vânzătorul de pe platforma vitavea.ro/shop se angajează să își protejeze în mod reciproc drepturile și interesele legale, precum și să-și protejeze secretele comerciale care le-au devenit disponibile pe parcursul aducerii la îndeplinire a contractului și a acestor condiții generale.

(2) Utilizatorul și Vânzătorul se obligă să nu dezvăluie corespondența scrisă și verbală dintre ei în timpul și după încheierea perioadei contractuale. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc. poate fi considerată ca punere la dispoziția publicului.

Art. 40. În cazul unui conflict între acești termeni și condiții generale și prevederile unui contract special între Vânzător pe platforma vitavea.ro/shop și Utilizator, vor prevala clauzele contractului special.

Art. 41. Eventuala nulitate a oricăreia dintre prevederile prezentelor Condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

Art. 42. Pentru problemele nereglementate prin prezentul contract și legate de implementarea și interpretarea sa, se vor aplica cele prevăzute în legislația în vigoare.

Art. 43. Aceste Condiții generale se aplică tuturor Utilizatorilor vitavea.ro/shop.

 

Anexa nr. 1 - Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract

Model de formular de retragere

Completați și trimiteți acest formular la adresa de mai jos numai dacă doriți să vă retrageți din contract:

DAMAR GENERAL TRADING, adresa, email:

Vă informăm * prin prezenta despre retragerea mea/noastră * din contract:

cu privire la vânzarea următoarelor bunuri*:

furnizarea următoarelor servicii*:

comandat pe */primit pe*:

Numele consumatorului(-lor):

Adresa consumatorului(-lor):

Semnătura consumatorului(-lor) numai dacă acest formular este trimis pe hârtie:

Data

 

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DAMAR GENERAL TRADING SRL

Protecția datelor cu caracter personal și protecția informațiilor personale și financiare ale clienților noștri este deosebit de importantă. Prin urmare, prelucram informațiile dvs. numai în temeiul legislației aplicabile, în special a Regulamentului General 2016/670 al UE (sau cunoscut cel mai bine sub acronimul GDPR), a prevederilor Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și cu completările ulterioare, și Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Prin această politică, vă informăm despre cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către DAMAR GENERAL TRADING SRL (denumit în continuare Noi sau Societatea).

Prin aceasta vă informăm, de asemenea, despre termenii și temeiurile legale pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, utilizarea, distrugerea și protejarea informațiilor dvs. personale. Prin înregistrarea profilului dvs. de Utilizator pe site sau prin plasarea unei comenzi, dumneavoastră arătați că sunteți de acord cu această politică de confidențialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Ce se întâmplă cu datele dvs. după ce ne contactați? Ce date personale ale dumneavoastră procesăm?

Datele cu caracter personal care sunt de obicei prelucrate în legătură cu încheierea și îndeplinirea obligațiilor contractuale sunt următoarele:

- Nume: prenume, nume de familie și al 2-lea nume de familie;

- Contacte: e-mail si telefon;

- Adresa: permanentă sau curentă;

- Adresa IP

- Cod numeric personal (numai in scopuri contabile la emiterea documentelor contabile)

- date despre comportamentul Clientului la utilizarea magazinului electronic al Comerciantului.

 

Pe ce bază procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

- Prelucrarea necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte. Astfel sunt toate ipotezele de prelucrare a datelor clienților (înregistrați sau nu) în legătură cu contractele încheiate de vânzare - cumpărare de bunuri. Datele dvs. personale sunt necesare în măsura în care fără ele, acțiunile de cumpărare și vânzare nu ar putea avea loc, din cauză că noi colectăm un minimum de date personale necesare pentru a vă identifica ca fiind parte (cumpărător) la cumpărare și vânzare.

- În legătura cu apărarea intereselor legale ale comerciantului - asigurând funcționare normală a activității desfășurate de comerciant și administrarea acesteia, soluționarea litigiilor, stabilirea și prevenirea acțiunilor dăunătoare. Implementarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale comerciantului, inclusiv ordinea juridică, și oferirea de asistență în implementarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale terților și/sau terților afectați.

- În îndeplinirea obligațiilor sale legale - în calitate de comerciant, orice societate este obligată să emită, să raporteze și să păstreze documente financiare relevante, al căror conținut este definit legal și include date cu caracter personal.

 

Categorii de persoane care au acces la și prelucrează datele dvs. cu caracter personal:

- Angajații unei companii care procesează comenzile plasate prin site și înregistrarea utilizatorilor;

- Furnizorii de servicii (consultanți, avocați, contabili, furnizori de servicii IT, curieri, furnizori de servicii de plată). Dezvăluirea datelor se realizează numai în scopul prestării serviciului, în baza unui acord scris conform căruia destinatarii asigură un nivel adecvat de protecție în calitatea lor de administrator de date cu caracter personal;

- În cazurile definite de lege, noi vom împărtăși datele dvs. cu autoritățile statului atunci când se execută controlul de stat și raportarea.

 

Cum sunt protejate datele dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat?

 

Sistemele informatice pe care le folosim au mecanisme de protecție adecvată care garantează că persoanele externe și neautorizate nu pot accesa datele dvs. personale.

 

Profilare

„DAMAR GENERAL TRADING SRL“ nu folosește datele dumneavoastră personale pentru profilare.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale:

În conformitate cu cele stipulate de legislație, dvs. aveți următoarele drepturi în legătură cu datele personale și datele prelucrate în numele unei anumite societăți:

- înștiințare – să fiți informat în ce mod și cum sunt utilizate datele dvs. cu caracter personal, cum sunt depozitate și protejate etc.

- de a avea acces la datele dvs. personale, pe care comerciantul le prelucrează, și de a obține o copie a acestora;

- corectare - în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal pe care comerciantul le prelucrează sunt incomplete sau inexacte, acestea trebuie să fie corectate;

- dreptul de a fi uitat – să solicitați ca datele dvs. să fie șterse atunci când sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru acest lucru. De exemplu, astfel de cazuri sunt dacă: este atins scopul pentru care au fost colectate datele; dvs. v-ați retras consimțământul, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, și nu mai există un alt temei legal pentru prelucrare; datele dvs. sunt prelucrate în mod ilegal și altele; În situațiile de ștergere, noi suntem, de asemenea, obligați să respectăm cerințele legale pentru stocarea anumitor tipuri de documente și informații.

- în situațiile prevăzute de lege, să solicitați limitare prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

- de a vă exercita dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita ca datele dvs. să fie transmise într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;

- să vă retrageți consimțământul, atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământ;

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate dacă decizia produce efecte juridice care vă privesc sau afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 

- dreptul la protecție judiciară sau administrativă în cazul în care drepturile dvs. privind datele cu caracter personal au fost încălcate.

 

Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care o comandă nu este finalizată, lăsăm datele introduse legat de aceasta timp de 30 de zile și ne rezervăm dreptul de a vă informa periodic despre starea acesteia, respectiv despre opțiunile dvs. ulterioare. Atunci când o comandă este finalizată și un contract este executat de noi, vom stoca toate datele referitoare la raportul juridic până la expirarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare.

 

COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII. UTILIZAREA COOKIELOR

Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți utilizarea si funcționalitatea site-ului nostru în timpul vizitelor dvs.

Cookie-urile sunt fișiere de text mici care sunt stocate pe dispozitivul dvs. Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, puteți vizita secțiunea cookie-uri de pe site-ului nostru.

 

PROTECȚIE CONTRA ÎNCĂLCĂRILOR PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. de noi încalcă prevederile privind protecția datelor cu caracter personal sau dacă credeți că drepturile dvs. în temeiul acestor prevederi au fost încălcate într-un fel, vă puteți adresa autorității administrative competente. În România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesând pagina http://www.dataprotection.ro/

Contactați-ne, folosind următoarele contacte:

DAMAR GENERAL TRADING SRL, date de contact: București Sectorul 5, Calea Rahovei nr. 266-268, corp 5, parter, cam.09, contact@vitavea.ro , +40752269240